Bizi takip edin:

AnaSayfa Ticaret Hukuku

Rusya Ticaret hukuku
Russgroupe nezdinde; farklı sektörlerden ulusal ve uluslararası şirketler ile şahıslar, Rusya da taraf oldukları hukuki ihtilaflarda mahkeme, tahkim kurululları ve diğer çözüm mercileri önünde temsil edilmektedir.
Müvekkillerimizin Rusya Federasyonu uluslararası ihtilaflarına, zamanında ve hızlı bir biçimde çözüm geliştirme amacıyla başta müvekkilerimizin yoğunlukla Rusya ticari faaliyetlerini sürdürdüğü Moskova, diğer Rusya bölge ve cumhuriyetlerinde başarısını ve kalitesini kanıtlamış avukatlarımız ,hukukçularımız ve Rusyanın önemli ticari mahkemeleriyle network ağı kurmuş bulunmaktayız.

Bu çerçevede verdiğimiz bazı hizmetlerimiz şunlardır;

Rusya da Sözleşmelerin ve ortaklıkların sona erdirilmesine ilişkin konular.
Rusya da Maddi ve manevi tazminat talepleri.
Rusya da Haksız rekabet.
Rusya da Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihtilaflar.
Rusya Finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin ihtilaflar.
Rusya İş hukuku konularına ilişkin ihtilaflar.
Rusya Banka kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ihtilaf.
Rusya Alacak davaları.
Rusya İdari ihtilaflar.
Rusya Vergi ihtilafları.
Rusya da şirket sahiplerini nin Aile hukuku ihtilafları.
Rusya da Ulusal-Uluslar arası Tahkim.