2017 Senesinde Rusya Federasyonun da uygulanmaya başlayacak yeni kanun değişiklikleri

yeni yılda yaklaşık 216 toplam kanun değişikliği Rusya da uygulamaya alınacaktır,bunlar içerisinde sizleri direk ilgilendirebilecek bazı değişiklikleri kısa bilgiler olarak aktarıyorum ;

Turizm ;Rusya da faaliyet gösteren turopertörlerine yeni sigorta fonu ödemeleri zorunluluğu getirilmektedir.Her tur operatörünün hizmet verdiği turist sayısına göre ilgili fona ilave sigorta garantisi ödemeleri yapılacaktır.Kanunun detaylarını Rusya Turoperatörleri Birliği internet sitesinde bulmanız mümkündür.
Ayrıca yeni kanun düzenlemesi ile Turoperatörü ve acentalar arasındaki mali ilişkilerde sorumluluklar da düzenlemeye gidilmiş ,Turoperatör tam anlamı ile acenta tarafından satılan kendisine ait tur paketinden mali açıdan da sorumlu hale getirilmektedir.
Emeklilik ; Yerel ve Federal seviyedeki devlet kurumları çalışanları için kademeli olarak emeklilik yaşı nın yükseltilmesine 2017 senesinde başlanacaktır.
Elektrik Fiyatları ; Bölgelere göre değişen ve barajlardan sağlanan elektrik enerjilerinin fiyatlarındaki bölgeler arası farklılıklar 2017 senesinde tek fiyat sistemine çevrilecektir.Bu bağlamda diğer bölgelere göre daha ucuz olan sibirya ve uzak doğu sınırlarındaki kentlerde elektrik enerjisinde %1,3 oranında bir fiyat artışı gözlenecektir.
Sağlık ; Hastahane ve özel doktor raporlarının tamamı elektronik ortamda verilecektir,bu sayede 2017 senesi sonuna kadar doktora gitmeden alınan iş göremez raporlarının tamamen önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Eğitim ; 2017 senesinde Rusya eğitim sisteminde iki denetleme kurulu çalışmaya başlayacak,genel eğitim ve mesleki eğitim denetleme kurulları.Bu sayede öğrencilere eğitim veren kurumların kendi alanlarına göre verdikleri eğitimin kalitesinin kontrolü ve amacına uygun yapılıp yapılmadığı denetlecek amacı güdülmektedir.
İnşaat ; Devlet kurumlarının hissesi olan inşaat şirketlerinin SRO alma zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır.Tamir ,montaj vs. inşaat işi yapan şahıslar yaptıkları sözleşmenin tutarı eğer 3 milyon rubleyi geçmiyor ise SRO belgesi almadan inşaat sektöründe faaliyet gösterebileceklerdir.SRO ların yapıları ve çalışma şekillerindeki değişiklikleride ilgili bakanlıkların internet sitelerinde detaylı olarak inceleme imkanınız vardır.
Trafik ; 2017 senesinde Rusya da satışa çıkan tüm yeni otomobillerde ERO-GLONAS yol gösterici uydu sisteminin bulunması koşulu getirilecektir,zorunlu trafik sigortaları satan sigorta şirketleri bu sigortayı elektronik ortamda trafik şubelerine bildireceklerdir.
7 ve 11yaş arasındaki çocuklar araçların arka koltuğunda çocuk koltuğu olmadan seyahat edebilecekler ancak emniyet kemerleri mutlaka takılmış olacaktır.
7 yaşında ve daha küçük yaştaki çocukların araç içerisinde tek başına bırakılması kesinlikle yasaklanacaktır ve bunu yapan şahıslar hakkında trafik polisleri savcılıklara suç duyurusunda bulunacaklardır.
Zamanında ödenmemiş trafik ceza borcu 10 000 rubleyi geçen sürücülerin ehliyeti ne belirli bir süre için el konulacaktır.Bu süreyi mehkemeler belirleyecektir.
Medeni kanunlar ; Arazi sahiplerine 2015 de çıkan kanun ile kullandıkları arazileri adlarına kayıt altına alma süresi 2017 ocak ayında sona erecektir.Bu yasa daha çok devlet den kendilerine verilen Daça arazilerini özelleştiremeyenleri ilgilendirmektedir.işlemlerini yapmayan şahıslar bu arazilerin ellerinden alınması veya devlet tarafından satılması riski ile karşı karşıya kalacaklardır.
Askerlik ertelemesi yeni düzenleme ile sadece devlet okullarında okuyan meslek liseleri,meslek enstitüleri ve devlet akreditasyonu olan üniversite öğrencileri için geçerli olmaya başlayacaktır.Eğitimin sona ermiş olması veya devam etmesi kriter alınacaktır.Askerlik yaşına gelen erkekler eğitimlerini bu neden ile yarıda bırakma durumuna düşmeyeceklerdir.
İşsizlik maaşı başvurularında her başvurunun buna ihtiyacı olup olmadığı araştırılacaktır.İş imkanı olmasına rağmen bu iş de herhangi bir neden ile çalışmak istemeyen işsizlere işsizlik maaşı bağlanmayacaktır.
Genç anneler için bir seferlik çocuk yardımı ödemesi 2017 senesi için 480 000 ruble olacaktır.
Ticaret;
Zincir marketler,ürün sahibi firmalardan aldıkları bonus miktarında ürün fiyatının %5 ini geçemeyeceklerdir.Marketler üreticilere yaptıkları ödemelerde sözleşmelerine 40 günden fazla ödeme süresi koyamayacaklardır.
Yabancı işçiler için dil sınavı belgesinin beraberinde ,Rus dilini bilme oranını ve Rusya tarihi bilgi oranını gösteren belgeler verilecektir.Bu belgeler için ilave harç ödenecektir.Harç tutarı 1000 ruble olacak ve yerel bütçelere %80 oranında aktarılacaktır.
Bira satışlarında 1,5 litreyi geçen ürünlerde plastik şişe kullanılması yasaklanacaktır.