Rusya da Ekim 2016 Uygulanmaya Başlayan Yeni Kanun Düzenlemeleri

Rusya da Tıbbi ürün satan firmalar ülke dışından yaptıkları ithalatlarda kdv den muaf tutulacaklar , bu muafiyetin tek koşulu ithal edilen ürünün ve/veya yan ürünlerin,parçaların,sarf malzemelerinin vs. Rusya da muadillerinin üretilmiyor olması.

Çalışanlar ın avans ve maaş ödenmesi arasındaki süre 15 günü geçmeyecek.Örnek ile anlatmak gerekirse ; eğer işçiye ödenen avans ayın 25 inde gerçekleşmiş ise ,kalan maaş bir sonraki ayın en geç 10 una kadar ödenmek zorundadır.Ayrıca senelik izin ödemeleri, iznin başlama tarihinden en geç 3 gün önce ödenmek zorundadır.
Bu kanun düzenlemelerinin ihlali durumunda şirket genel müdürüne 30 bin rubleye kadar idari ceza ,firmaya ise 100 bin rubleye kadar idari ceza verilebilecektir.

SRO üyeliği zorunlu olan firmalar,leasing firmaları,hisse senedi verebilen firmalar,finans kuruluşları gibi bir dizi sektörde faaliyet gösteren şirketler mali güçleri hakkındaki dönemsel bilgileri ilgili reesterlere bilgilendirerek halka açık hale getirmek zorundadırlar.Bu sayede alım yapan veya yatırım yapan vatandaş ilgili şirketin mali gücünü açık ve reester onaylı olarak serbestçe görme imkanına sahip olacaktır.

Rus vatandaşları için Bolivya ile karşılıklı vize uygulaması kaldırıldı.Karşılıklı olarak iki ülke vatandaşları 3 ay süre ile vizesiz seyahat hakkına sahip olacaklar.

Rusya dışında yaşayan Rus emekli vatandaşlar emekli maaşlarını dilekçe vermeleri durumunda yaşadıkları ülkedeki banka hesaplarına emekli sandığı tarafından yatırılmasına hak kazandılar.Havale masrafları emekli sandığına ait olacak.

Sokaklarda sadece özel belirtilmiş noktalarda sigara içilebilecek,ancak kanun uygulanmaya başlanmasına rağmen halen sokaklarda bu noktaların neresi olduğuna dair belediyelerce yapılmış bir çalışma görülmemektedir.

Borçlu vatandaşlar 500 bin ruble ve yukarısı tutardaki borçları ödeyememeleri durumunda kendilerinin iflas ettiğinin resmen onaylanması için mahkemelere başvurabilecekler.

Belediyelere ödenen bazı vergi ve harç oranlarının belirlenme yetkisi tamamen yerel belediyelere bırakıldı.Örneğin ; reklam panosu vergileri,otellerin ödediği konaklama harçları,veteriner harçları,alışveriş merkezlerindeki stand kiraları için ödenen harçlar vs..

Rusya ulusal kütüphanesine her sene yayınlanan kitapların ve bilim eserlerinin en az %10 unu elektronik ortamda tutmak zorunluluğu getirildi.

Şehirlerdeki heykel ve anıtların 100 metre lik uzaklığa kadar çevreleyen alan sit alanları olarak kabul edildi.Bu alanlar sit alanı kanunlarına uygun şekilde kullanılacaktır ve korunacaktır.

Rusya sınırlarına Belarus,ukrayna tarafından giriş yapan re-export yük taşıyan tırların uydu takiplerinin yapılmasına ilişkin uygulama ya Belarus için pilot deneme takiplerine başlandı.

Orman bölgelerinde bulunan işletmelerin ormanı koruma kanununda kendilerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmemeleri durumunda arazi kiraları iptal edilecek.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında , elindeki uyuşturucu maddeleri güvenlik güçlerine gönüllü olarak teslim edenler,bunları satanlar hakkında bilgi verenler ,yakalanmalarına yardım edenler,uyuşturucu maddelerin saklandıkları depoları veya üretildikleri alanları ihbar edenler bu suçların içinde yer almış ve/veya uyuşturucu kullansalar bile ilgili ceza hükümlerinden muaf tutulacaklar ve suç işlememiş sayılacaklardır.