Ombudsmanların hakları genisletiliyor

Şikayetleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişi olarak bilinen Ombudsmanların hakları genişletiliyor.

Kremlinin internet sayfasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin federal ve bölgesel ombudsmanların yetkilerini genişletecek yasa teklifini imzaladığı belirtildi.

Yasanın ilk şekli Federasyon Konseyi tarafından 10 Temmuz’da reddedilmişti. Senatörlerin reddetme sebebi olarak, Ombudsmanlara yerel yönetim organlarının hatalı hukuki fiillerini ve hak ihlallerini temyiz etme hakkı sağlanması gösterildi.

Yasanın son haline göre, hatalı hukuki fiiller en hızlı şekilde Ombudsmanların izniyle belirli yönetim organları tarafından durdurulabilecek. Federasyon Konseyi de konuyla ilgili yetkililere 3 gün içerisinde bilgi vermek zorunda olacak.

Yeni yasa Ombudsmanlara özel izin olmadan kurum ve kuruluşları kontrol etme hakkı veriyor. Ayrıca Ombudsmanlar ekonomik ve vergi suçlarından yargılananların haklarını korumak amacıyla gözaltında bulundukları nezarethaneleri de kontrol edebilecekler.

Yasaya göre, yetkililer tanıklık yapmayı reddedebilecekler. Ombudsmanların iş alanında yapılan idari suçlarda koruyucu görevi üstlenmeleri veya suçun tahkim yoluyla çözümlenmesinde rol olması gerekiyor. Yetkililerin devlet organı sayılacağı 1 Ocak 2014 tarihi de 1 ocak 2015 tarihine atıldı.