Rusya da idari cezalara Af getirme teklifi kabul edilir mi?

25 Mayıs 2017 tarihinde Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi, Devlet Başkanı’na idari af düzenlemesi getirilmesi önerisini resmen iletti.Bu konudaki haberleri mutlaka çeşitli basın kuruluşlarında okumuştur Rusya’da mağdur olan ve ilgilenen vatandaşlarımız.
Rusya’da milyonlarca Rus vatandaşını da ilgilendiren konuyu elbette 2018 Başkanlık Seçimi propagandası olarak düşünmek mümkün.Bununla beraber ülkenin üst düzey yöneticileri şimdilik öneriye oldukça dikkatli yaklaşmaktalar.İlk bakışta oldukça kolay ve zararsız gibi görünen idari ceza affı önerisi oldukça karışık bir yapıya sahip.
Gerek başsavcılık gerekse yüksek mahkeme yetkililerinden gelen ilk yorumlar düşünülen projenin zorluğunu ve çok tartışılması gerekeceğini gösteriyor.
Rusya’da henüz tarihi boyunca hiç başvurulmayan idari af konusunda teklifi hazırlayan grup, bu affın ehliyetine el konulan sürücüler, göç yasasını ihlal eden yabancı vatandaşlar dahil olmak üzere milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıracağını,ekim devriminin 100.yıl anmalarında çıkacak bir idari affın toplumda kabul göreceğini savunuyorlar.
Devlet Başkanlığı’ndan konuya yönelik bir yorum henüz gelmedi,ancak idari af çıkmasının neden karışık bir konu olduğunu biz şu şekilde yorumluyoruz:
Öncelikle idari cezalara konu olan kanun ihlallerinin büyük bir kısmının idari ceza statüsünden çıkartılarak adli cezaya dönüştürülmesi düşüncesi senelerdir gündemde ve bu konuda çalışmalar var.
Basit birkaç örnek vermek gerekir ise, alkollü araç kullanan ve bu nedenle sürücü ehliyeti alınan kişiler tekrar trafiğe çıkabilecek ve vatandaşların hayatını tehlikeye atmaya devam edecekler.
Zehirli atık nedeni ile idari ceza alarak süreli kapatılan tesisler,eksik olan teknik düzenlemeleri boş verip yeniden faaliyete geçecekler.
İdari cezaların ekonomik suçlara ayrılan bölümleri ise hayli kabarık,af gelmesi durumunda birçok ekonomik suç(halen adli ceza ya dönüştürülmesi tartışılan suçlar) göz göre göre işlenmeye devam edecek.Sahte marka kullanımından tutun da, gıda zehirlenmesine yol açan kötü niyetli yönetici ve işletmeler çıkabilecek aftan yararlanacaklar.
Birçok kanun maddesine gönderme yapan Rus sivil toplum kuruluşları ise şimdiden bu idari af önerisine karşı itiraz raporları hazırlamaya başlamışlar bile…
Anayasa mahkemesi ise böyle bir önerinin çok detaylı hazırlanması gerektiğini ve idari ceza affından önce,idari suçların yeniden düzenlenmesinin daha doğru olacağını dolaylı olarak açıkladı.
Sonuç olarak idari suçlarda af getirilmesi çok tartışılacak bir konu ve toplumun her kesimini hem suçu işleyen hemde idari ceza almadan hayatını sürdüren vatandaşlar için günlük yaşamı ilgilendiren detaylara sahip.
Taslak ortaya çıkması durumunda çok daha net görülerek yorumlamak mümkün olacak prosedürleri ve kapsama girecek idari suç türlerini.