Rusya da şirketlerin Mühür kullanma zorunluluğu resmen kaldırıldı..

Rusya da ticaret ile uğraşan değerli yöneticilerimiz ve iş adamlarımız,
Yaklaşık bir sene oldu sanırım,bir yazımızda Rusya da şirketlerin kullandıkları mühürlerin gerçekte sadece ticari bir gelenek olduğundan bahsetmiş ve mahkemelerin aslında şirket mühürlerini bir etik kuralı olarak değerlendirdiğini örnekleri ile anlatmaya çalışmıştım.
Geçen hafta Rusya devlet başkanı nın da onaylaması ile ticari şirketlerin mühür kullanma zorunluluğu resmen ortadan kaldırıldı.
Artık sadece isteyen ticari şirketler yuvarlak mühür kullanacaklar,mühür kullanmak istemeyen şirketler ise ; gerek yeni şirket kuruluşlarında mühür yaptırmak prosedüründen kurtulacak gerek ise 6 nisan 2015 tarihinden itibaren mevcut mühürlerin kullanımına son verebilecekler.
Önemli bir noktayı da belirtmemizde fayda vardır; eğer ticari şirket kendi isteği ile mühür kullanmak niyetinde ise bunu şirket iç tüzüğünde yazmak zorundadır.Yani şirketiniz mühür kullanmaya devam edecek ise,mevcut USTAV (İç tüzük-şirket ana şirket sözleşmesi) değiştirilmelidir.
Buna göre artık bankalar ve diğer kuruluşlar şirket iç tüzüğünde olup olmadığına bakarak sizlerden evraklara mühür basmanızı talep edebileceklerdir.
Kanunun amacı; günümüz koşullarında şirket evrak güvenliğinde hiçbir fonksiyonu olmayan bu gereksiz uygulamayı kaldırmak ve şirket genel müdürü imzalarına daha fazla ciddiyet ve sorumluluk getirmek olarak öne çıkmaktadır.
Artık firmalar yaptıkları sözleşmelerde ,karşılıklı ürün teslimlerinde,inşaat işlerinin tüm aşamalarında karşı taraf adına imza atan kişinin yetkisi konusunda tam emin olmak zorunda kalcaklardır.Zira ilgili belgeye imza atan kişinin bu konuda yetkili olup olmadığı şimdi eskisinden daha fazla önem arz etmektedir.
Şirket mühürü ile ilgili gereken iç tüzük değişiklikleri için kuruluşumuzdan yardım ve destek alabilirsiniz…