Vergi Kanunlarında 01.01.2014 itibariyle uygulanmaya başlanan bazı önemli hususlar

1. Şirketlerin banka hesaplarının veya hesabının vergi daireleri tarafından bloke edilmesi durumunda ilgili şirketin Rusya da başka herhangi bir banka da ilave hesap açması mümkün olamayacaktır.Tüm bankaların görebileceği ortak veri tabanı hizmete girmiş durumdadır ve bankalar hesap açmadan önce şirketin bu bloke listesinde olup olmadığını kontrol etmek zorundadır.
2. Vergi daireleri şirketlerden zarar etmeleri durmunda bu zararın nedenini resmi olarak yazılı bildirmelerini isteyeceklerdir.Bu istek vergi dairesi tarafından düzeltme beyannamesi verilmesi anında da istenebilecektir.
3. Vergi dairesine zamanında verilmeyen vergi beyannameleri için ödenecek ceza tutarlarıda değişiklik göstermektedir,buna göre ; beyanname verilmesinde ki gecikmeden dolayı şirketler gecikmenin olduğu dönemde ödemek zorunda oldukları vergi tutarının % 5 i kadar her ay için gecikme cezası ödeyeceklerdir.
4. Vergi tutarlarında kuruş küsurat hesaplamaları kaldırılmıştır.Tamamen ruble olarak işlemler yapılacak kuruş bölümü kullanılmayacaktır. 50 kuruş ve yukarısı küsurat bir üst tutara yuvarlanacaktır. 50 kuruşun altında çıkan küsuratlar ise yok sayılacaktır.
5. KDV ile ilgili beyannameler sadece internet üzerinden online olarak verilecektir.internet üzerinden verilmeyen KDV beyannameleri kabul edilmeyecektir.
6. Vergi beyanname ihlallerinde daha önceden büyük ölçüde ceza muafiyeti olan İP ler (esnaf kaydı olan şahıslar) de artık ceza kapsamına kesin olarak alınmışlardır.
7. Emekli sandığına şirketler tarafından senede bir sefer ödenen tutar 16 240 rubleye yükseltilmiştir.