RVP , VNJ , VKS , SAHİPLERİNİN RUSYADAKİ HAK VE SORUMLULUKLAR

RVP ? VNJ ? VKS ? RUSYA DA KISALTILMIŞ SÖYLENİŞLERİNİ KULLANDIĞIMIZ AMA İÇERİKLERİNİ VE İŞLEYİŞLERİNİ BİLEMEDİĞİMİZ HAK VE SORUMLULUKLAR
Rusya Federasyonu’nun da yaptırımlar sonrasında vatandaşlarımızın herhalde en çok kullandığı kelimelerdir bunlar.
RVP : Geçici ikamet izni (Разрешение на временное проживание ); Rusya da ,yabancı ülke vatandaşlarına sürekli ikamet alana kadar verilen geçici oturum hakkıdır.
Bu hak dan her sene kaç yabancının yararlanacağı hükümet tarafından belirlernir,örneğin 2016 senesinde Moskova için 2000 yabancı ya bu hak verilecektir.Ayrıca hükümetin belirlediği kota dışında da bu hak dan kota dışında yararlanabilecek yabancılar vardır.Örneğin ; eşi Rus vatandaşı olanlar,Rusya da doğanlar, rusya da yatırım yapanlar ,vs. gibi 14 kategori yabancı vatandaş bu hak dan yararlanabilir…
En fazla 3 sene için bu hak verilir ve uzatılamaz.Hak sahibi süre dolumuna kadar ya sürekli ikamet için başvuracaktır veya tekrar yeni bir RVP için başvuru yapacaktır.
RVP yabancılara çalışma hakkı verirmi ?,ayrıca çalışma izni almaya gerek varmıdır ? 2002 de çıkan yasa ile çalışma izni ayrıca alma zorunluluğu getirildi.2007 senesinde ilave çalışma izni alma zorunluluğu kaldırıldır.2013-2014 döneminde tekrar çalışma izni zorunluluğu getirildir.Son durum ; RVP sahibi bu hak hangi bölge veya şehirde geçerli ise orada çalışabilir,başka bir şehir veya bölgede çalışmak için ilave çalışma izni başvurusu yapması gerekir.
RVP alan yabancıların sorumlulukları nelerdir ? RVP aldıktan sonra register yaptıran hak sahibi bu adresi göçmen bürosuna bildirmek zorundadır,her sene geliri hakkında göçmen bürosuna ilgili anketi doldurarak bilgi vermek zorundadır,Rusya sınırları dışına altı aydan daha fazla süre ile çıkamazlar,eğer bu zaruri bir ihtiyaç ise ; sağlık nedenleri vs. Göçmen bürosu dileçe ile bilgilendirilmelidir,Vergi numarası almalıdır.

VNJ: Sürekli ikamet tezkeresi (вид на жительство); RVP aşamasını tamamlayan yabancılara verilen haktır.RVP hak sahibi olmadan direk VNJ alma imkanı da mevcuttur,bunun kriterleri ise yabancılar kanunun da sıralanmıştır.VNJ beş sene için verilir,daha sonra uzatılabilinir veya Rusya vatandaşlığı için başvuru yapılabilr.VNJ sahibi ikametgah adresini değiştirebilir,RVP de bu hak yoktur.Rusya sınırları içerisinde istediği bölge veya şehirde çalışabilir,çalışma izini almasına gerek yoktur.
VNJ alan yabancıların sorumlulukları nelerdir ? Rusya dışında altı aydan fazla kalamaz,her sene göçmen bürosunu ikametgah durumu ile ilgili bilgilendirmelidir, VNJ aldıktan sonra register yaptıran hak sahibi bu adresi göçmen bürosuna bildirmek zorundadır,vergi numarası almalıdır, her sene geliri hakkında göçmen bürosuna ilgili anketi doldurarak bilgi vermek zorundadır.VNJ alımından iki ay sonra ulusal ehliyetler geçersiz sayılır,Rus ehliyeti almanız gerekir.

VKS: Yüksek nitelikli uzman çalışma izini (высококвалифицированных специалистa); işverenlere kota sınırlamasına bağlı kalmadan yabancı nitelikli işçi çalıştırma hakkı verir,işçi ye de aynı statüde çalışma hakkı verir.VKS çalışma vizesi iş sözleşmesi süresince ama üç seneyi aşmamak kaydı ile verilir.Defalarca uzatılabilinir ancak her seferinde üç seneyi geçemez.VKS sahipleri Rusya da VNJ almak için başvurabilirler.Bu uzmanların senelik kazancı en az 2 milyon ruble olmalıdır,bazı özel durumlarda bu gelirin daha düşük olmasına veya hiç olmamasına imkan tanınmıştır.
Bu kategoride Rusya da bulunan yabancıların, vergisel yükümlülükleri VKS aldıkları firma tarafından veya şahısların kendisi tarafından titizlikle takip edilmelidir.
Yukarıda ki özet bilgilendirmelerin ardından mevcut yaptırımlara konuyu bağlamakta fayda görüyorum,zira bu hakları incelemekteki amacımız bu statülere sahip olan vatandaşlarımızın mevcut haklarını hangi neden ile kaybedebileceklerini anlatabilmektir.Veya yaptırımlar neticesinde haksız uygulamalr ile karşılaşmalarında nasıl bir yol izleyebilirler bunu görebilmelerini sağlamaktır.Şöyleki ;
VKS aldığınız firmanın durumunu kontrol ediniz,vergilerin ödenip ödenmediğini kontrol ediniz.Çünki VKS ticareti yapan bir çok firma her sene yüzlerce yabancıya bu belgeyi almakta,ancak süreklilik ilkesine uymayarak ya firmayı kapatmakta,ya yabancıyı işten çıkatmakta veya vergi ve sigorta fonlarını yatırmamaktadır.Dolayısı ile Rusya giriş yasağı ile karşılaşabilirsiniz.
VNJ sahibi olan Türk vatandaşı yaptırımlar nedeni ile bu hakkı iptal etmeye çalışabilecek yerel göçmen bürosunu dava edebilir,veya yaptırımlar nedeni ile Rusya da çalışma hakkı olmadığını bu sebeple ceza alacagını resmi olarak söyleyen yerel göçmen bürosunu dava edebilir.Her ne kadar VNJ sahibi olmanız sizin mevcut Türk pasaportunuzun statüsünü değiştirmesede verilen çalışma yasağı kararı bu kategori vatandaşlarımız için Rusya anayasasına aykırıdır.
RVP sahipleri için de aynı haklar süresi bitene kadar geçerlidir.Dikkat edilmesi gereken RVP sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirmesidir,aksi durumda haklarının iptali için sebep yaratmış olurlar.